Szolokma

Valamikor az 17. század fordulóján a mai település helyén - csaknem mindenütt a dombokat erdő, a völgyeket pedig mocsaras, nádas posvány borította. Itt próbáltak az őslakók utat, tanyát verni, a földet termővé tenni a kietlenben, mondhatni primitív, hitvány eszközökkel.

Három főutcája az patakokkal párhuzamosan vonul Y alakban. Alulról a Makfalvi utca, a falu közepéig, ott a széles térségen balra a Siklódi, jobbra pedig a Küsmődi utca kezdődik, mindenik a maga érkezési irányát jelzi a nevével.

Szolokma legendás hírű neve szorosan összefügg más öt, szomszédos falu ill. község elnevezésével. Az elbeszélés egy gazdag földbirtokosról szól, a ki örökségét éppen osztogatta öt fiának. Mielőtt az apa elindult fiaival az örökség elosztására így szólt hozzájuk: „Én itt lakom!” Így kapta az Énlaka elnevezést az a település, majd tovább menve szólt a legnagyobbik fiú: „Adj hát nékem is atyám!” Ebből lett Atyha falu neve. Továbbmenve szólt a második fiához: „Fiam e tied!” Innen az Etéd elnevezés, aztán a harmadik fiúnak is jutott egy kis-mód, innen ered a Küsmőd falu neve. Elesőzött mire a negyedik fiú is sorra került, innen a vizes, sikamlós terület neve, vagyis a Siklód. Végül a legkisebbik türelmetlen unszolására az apa kijelenti: „ne nyugtalankodjál fiam, felőled is szólok ma!” Innen származik a Szolokma elnevezés. Így hát szóljunk mi is ma Szolokma felől!

A falun kívül északra Siklód irányában van a Tankó hegye. Rajta terült, nyugodott valamikor az említett idő táján a Tankó, vagy Makó nevű kővár.

A ma is látható református templom, egyetlen hajdani kőépítménye, a szétbomlott vár emlékét őrzi, mivel annak maradványaiból épült.