Székelyszentmihály

Székelyszentmihály a Nyikó és a Szalon-patak összefolyásánál fekszik. A Köves-patak mentén kisebb iszapvulkánok buzognak jelezvén a metángázas vonulat közelségét.

A Szalon-patakáról azt tartja a hagyomány, hogy a Firtos csúcs alatti hajdani vár szalonjából ered. A Fehérló mondája szerint a Nyikó menti lovag itt a Szalon-pataka mentén jött fel háztűznézőbe a várbeli tündérhez és ott is lelte halálát. A lova pedig még ma is „látszik" a Firtos déli oldalában.

Az 1333-as pápai dézsmajegyzék olyan önálló egyházmegyének említi, amelynek két lelkésze is van. A falut védőszentjéről Villa S. Michaelis-nak nevezték el (Orbán Balázs). A Székelyszentmihály nevet a 18. században kapta, hogy megkülönböztethető legyen az azonos hangzású falvaktól.

Az unitárius templom a falu nyugati szegletében emelkedik. 1841-1851 között egy korábbi templom helyén épült, klasszicista stílusban. Az építkezésnél felhasználták a régi középkori templom anyagát. A templomtorony alatti bejáratát két oldalt feliratos római oltárkő szegélyezi, mindkettő a IV. hispániai légió kötelékében az énlaki katonai táborban állomásozó tiszt fogadalmi oltára.

A szentmihályi vértanúk emlékoszlopa a Gyarmati-kertben a Hármashalom nevű helyen áll. 1848-as emlékoszlop, mely 4 szentmihályi ifjú emlékét őrzi 1848 november 6-án gyilkolták le a császári kapitány jelenlétében az Ugron kúria udvarán. Az Ugron-kastély Ugron János kastélya volt az országúttól jobbra a falu bejárata közelében. Ma orvosi rendelő.