Nagysolymos

A falu néveredetéhez fűződő történet szerint Apafi Mihály 17. század végi uralkodása idején egy új adónemet vezettek be, melyet sólyomadónak neveztek, és amelyet a fejedelmi udvarnak kellett befizetni, a fejedelem pedig a maga során továbbította ezt a „hatalmaknak”. 1701-1702 között a két Solymos településből huszonegy solymász fizette, avagy pontosabban „tenyésztette” ezt az adót. Hisz a középkorban a sólyomtenyésztés fejedelmi foglalkozás volt, és egyben szórakozást is jelentett. Az adó törlesztésére kijelölt települések feladata volt évente leadni egy bizonyos számú sólymot, talán nyolcat.

A két Solymos nevének eredete feltehetően ezen foglalkozásból származik, vagy a sólymok tenyésztési helyéből következik, mindezekre vonatkozó hiteles feljegyzés nincs.

Van még egy legenda, amely a két falu nevéhez kötődik. Egy solymárnak csak két sólyma maradt, és szabadon engedte őket. A nagyobbik a nagysolymosi, a kisebbik pedig a kissolymosi templom tornyára szállt rá. Ezért hívják az egyik falut Nagysolymosnak, a másikat pedig Kissolymosnak. 

Nagysolymost a századok alatt több tűzvész pusztította. A legnagyobb faluégés, amiről adatok vannak, 1869. augusztus 3-án volt, aratás idején. A tűz Balázsi József nyitott tűzhelyéről pattant ki és terjedt szét, kb. 115 házat égetve fel, ami a falu felét jelentette.

Az itteni táj érdekessége, hogy Nagysolymos határán újból felfedezhetjük a Kőrispataknál és Bözödnél észlelt Tündérek útját.

Nagysolymoson figyelmet érdemlő hely a Törökvár. A Nagy- és Kissolymos völgyét elválasztó Karisfal nevű hegyláncolat legmagasabb csúcsát Várhegynek nevezik. A hagyomány azt tartja, hogy itt a törököknek volt vára, hol egy hatalmas török pasa lakott, ki az egész vidéket rettegésben tartotta, s a szép nőket, ha módját ejthette, elrabolta. A csaknem megközelíthetetlen hegyen van a Kincseslyuk. Egy néhány öl mély, bányaszerű, emberkéz által kivájt üreg, hová a törökök roppant kincsüket elrejtették, melyet most bűvös bivalyok és agarak őriznek (a néphit szerint,) sőt azt is mondják, hogy ez az üreg messze elágazó tömkeleg volt, amely azonban összeszakadozott, s most az ott lévő roppant kincs örökre rejtve van. E várból a törököket, a hagyomány szerint, a magyarok bejövetelükkor űzték el. A vár bevétele után, őseink a Nagysolymostól nyugatra eső Bálványos nevű helyen tettek győzelmi áldozatot.