Kiskede

Kiskede a Kedei - patak völgyfőjébe a Medeséri - tető déli előterébe, a tengerszíntől 500-525 m magasságban fekszik Nagykede ikerfalvaként. Keleten Székelyszentmiklós, nyugaton Nagykede, délen Rugonfalva határolja. A falu belterülete alig 36 hektár, amit túlnyomó részt fátlan dombok ölelnek körül. A Kedei - patak kiszáradása miatt a lakosság ivóvíz hiánnyal küzd.

Az első írásos feljegyzés a településről 1567-ből származik Kus Kede, Kws Kede, Kiskede névalakban.

A lakosság 73 személyből áll, 71 magyar és 2 román ajkúból. Vallási megoszlás szerint az unitáriusok vannak többségben, őket követik a reformátusok és más vallásúak.

A középkorban tiszta katolikus falu a reformáció korában válik unitáriussá. A szintén többségébe unitáriussá lett Nagykedével együtt építettek templomot a két falu közötti Templomdombra. Így a két település egy egyházközséget alkot, amely 1816-ban nyerte el önállóságát Székelyszentmiklóssal szemben.

Hiteles adatok szerint 1723-ban már létezett a templom, 1900-ban újraépítették fából, egyszerű, sima vonalú új reneszánsz modorban. Kék színben pompázó mennyezete fakazettás. Az 1828-ban vásárolt, kemény cserefából készült haranglábat a templom déli oldalára építették. 

Nagykede - Rugonfalvától északra a Kedei - patak suvadásos völgyfőjében, szélvédett területen fekszik Kiskede ikerfalvaként. Nagykede a neve ellenére kisebb, mint Kiskedev. Az 500 m hosszú falu Felszegre és Alszegre tagolódik két utcával. A vízhiánnyal küzködő településtől keletre gázszondát mélyítettek az 1980-as évek elején.

Összesen 25 lakossal rendelkezik, ebből 24 magyar és 1 román ajkú. Vallási megoszlás szerint az unitáriusok vannak többségben, őket követik a reformátusok.