Homoródkarácsonyfalva

Homoródkarácsonyfalva nevét 1334-ben említik először Karasun néven.

A falu déli bejáratától jobbra emelkedő Dongó-hegynél sós vízű forrás vize tört fel, melyre a 20. század elején fürdőtelep épült, de az 1930-as évekre rombadőlt. 1954-ben felújították, azóta ismét tönkrement.

A trianoni békeszerződésig Udvarhely vármegye Homoródi járásához tartozott.

Dungó-fürdő

2006. augusztus 30.- szeptember 8. között került sor a homoródkarácsonyfalvi fürdőépítő kaláka összehívására és a fürdőhely felépítésére.

A kaláka feladata az egykor híres Dungóferedő újjáélesztése. A tervek szerint a fürdőhely két év alatt épül újra. A fürdőépítést Hargita Megye Tanácsa, a kistérség-fejlesztési programján keresztül támogatja. Idén a külső forrásra egy deszkabélésű borvízmedence épült öltöző-vetkező kabinokkal, filagória asztallal és padokkal, szemetessel, illemhellyel, információs táblákkal és szakrális jelekkel. Az idei munkálatok során egyben előkészítették a 2007. évi második lépést is.

A munka mellett esténként előadások, kiállítás, tánctanítás és táncház színesítette a programot.

A homoródkarácsonyfalvi felirat

Az unitárius templom egyik helyreállítási munkálatai közben derült ki, hogy a már korábban is ismert, de megnyugtatóan máig sem értelmezett rovásfelirat az épület egyik béllettöredékén sokkal régebbi, mint azt eddig feltételezték. A feliratos kő ugyanis az 1496 -ra keltezhető késő gótikus templomtoronyba épült be, mégpedig úgy, hogy a betűk „fejjel lefelé” néztek. Érthető, hogy a kutatók is erre az időpontra datálták az írást. Mostanra viszont nyilvánvalóvá vált, hogy a béllettöredék eredetileg egy elbontott román kori kapu része volt, és csak a templom átépítésekor került a toronyba. Következtetésképp valamikor a 13. század körül véshették bele a rovásírásos feliratot. Korban hasonló lehetett ehhez az a felirat, amely 1994 -ben került elő a közeli Vargyas lebontott középkori temploma helyén. A betűket egy archaikus formájú, 13 -14. századi keresztelőmedence szélére vésték. A felirat valószínű olvasata: MiHáLyJ:iRTánKöVeT.

A homoródkarácsonyfalvi felirat értelmezése Ráduly János újabb olvasata szerint: "... NeM HiSZeND NeKI / Homoród SZéKeLYI VéSéK." (Beszélő rovásemlékek, 2008, 20-26.) A templom belsejében egy Szent László és a kun vitéz küzdelmét ábrázoló freskóra szintén rákarcoltak egy szót rovásjelekkel: "TATÁR". A felirat mellett az 1625-ös évszám olvasható.