Bencéd

Bencéd neve két kisebb települést takar: Alsó és Felsőbencédet. A szájhagyomány így magyarázza a falu nevét: Firtosvár ura fiai között osztotta el birtokát, mondván kérdéseikre: "e tied (Etéd)..., itt én lakom (Énlaka)..., kis mód (Küsmőd)..., szólok ma (Szolokma)..., adj ha (Atyha)... és benn tiéd (Bencéd)".

A falut a régi oklevelek Benczedh, Benczedfalva, később 1596-ban Felső-Alsó Benched néven említik. Az 1332-1333-as pápai tizedjegyzékben nem szerepel a falu, talán, mert egyházilag Székelyszentmihályhoz tartozott, vagy nem fizetett adót. Az első említés 1566-os évben volt.

A határon 2127 gyümölcsfát számolnak össze, ennek fele szilvafa, majd alma és körtefa. Ezért írhatta 1900-ban Udvarhelymegye iskolai földrajzkönyve, hogy Bencéd lakossága gyümölcstermesztéssel foglalkozik.