Siklódi református templom

A falu kialakulásának kezdetéről nincsenek pontos adatok. A mai falu őse valószínű a tatárjárás idején keletkezett. A korai kereszténység emlékét őrzik a ma is használatos helynevek. A Városhely melletti Klastrom, Kápolna-szere, Jézus kiáltó dombja és a Szentegyházas út.

Siklódnak nem volt temploma, Küsmöd volt az „anyaegyháza”. Odajártak át szentmisére a Szentegyházas úton. Küsmöd temploma késő Árpádkori építésű. Az 1500-as évek közepén mindkét falu teljes lakossága a katolikusról áttért a református hitre.

Siklód 1629-ben engedélyt kap önálló egyházközség alapításához. Temploma ezen a helyen 1635 és 1645 között épült. Ettől az időponttól a templom története a folyamatos tatarozás története. A korabeli építők ugyanis nem tudták, hogy a talajviszonyok itt nagyon kedvezőtlenek. Kettő méter mélyen van egy vízzáró réteg és ezen a talaj, megcsúszik. A siklódiak kifejezésével „minden a völgynek tart”. Ezért a templom falain 20 - 30 évenként komoly repedések támadtak.

Többször felmerült a lebontásnak és az újraépítésnek a gondolata, de a csekély anyagi erőből csak a javításokra tellett. Végül 1948-ban Kós Károlyt kérték fel helyszíni vizsgálatra, aki a lebontást és új templom építését javasolta. Kós Károly 1948 novemberére elkészítette a régi helyére az új templom terveit. 1951-ben a templomot életveszélyesnek nyilvánították és lebontották. A pótlására épített imaházra hivatkozva a hatóság az építkezést nem engedélyezte.

Negyven évet kellett várni, míg 1991. június 23-án letették az alapkövet, és neki kezdtek Kós Károly tervének és a siklódiak nagy vágyának megvalósításához. Incze Zoltán tiszteletes és felesége volt, akik összefogták az ekkorra már lélekszámában a valamikori 1700-ról alig 500-ra apadt gyülekezet, az elszármazottak, a magyarországiak és a hollandok segítségét a templomépítésben. Az eredeti tervtől csak az alapozásnál tértek el. A talajviszonyok ismeretében 360 cm mély vasbeton alapozás készült. A templom alaprajzában románkori, ajtó és ablaknyílásaiban gótikus stílusú, festett kazettás mennyezetű. Régi berendezéséből sikerült megmenteni a gyönyörű Úrasztalt és a szószéket. A fa padlóburkolatnak köszönhetően az akusztikája kitűnő.

A kazettás mennyezeti elemeken református templomnál szokatlan módon emberalakos ábrázolások vannak. A 35 pár képen bibliai jelenetek láthatóak. Incze Zoltán tiszteletest idézve, a „a kép prédikál, a pap magyarázza”. A festményeket Elekes Károly és Stefanovics Péter készítette.

A templomszentelés 1994. május 15-én történt.