Adattár

Bárth János -

Bárth János - "Urusos kút" és Szent László hagyomány Oroszhegyen

A Magyar Néprajzi Társaság értesítője, 107. évfolyam, Budapest, 1996.
10. oldal

Dr. N. Bartha Károly - A cserge készítése az udvarhelymegyei Bágy községben

Dr. N. Bartha Károly - A cserge készítése az udvarhelymegyei Bágy községben

Néprajzi Értesítő, 1932.
5. oldal

Fettich Nándor - A Júlia szép leány ballada

Fettich Nándor - A Júlia szép leány ballada

Etnográfia, 1959.
15. oldal

Tófalvi Zoltán - A korondi fazekasság története

Tófalvi Zoltán - A korondi fazekasság története

Ethnographia. XCIV. évf. 4. sz., 1983.
599–614. oldal

István Lajos - A korondi sósvíz és használata

István Lajos - A korondi sósvíz és használata

Erdélyi Magyar Adatbank
6. oldal

Dr. Molnár István - A kőrispataki szalmafonás

Dr. Molnár István - A kőrispataki szalmafonás

Erdélyi Magyar Adatbank
5. oldal

Dr. N. Bartha Károly - A kötött kapu faragása és állítása Bágyon

Dr. N. Bartha Károly - A kötött kapu faragása és állítása Bágyon

Néprajzi Értesítő, 1933.
4. oldal

Dávid László - A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei

Dávid László - A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei

Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1981.
228. oldal

Szinte Gábor - A székely csűr

Szinte Gábor - A székely csűr

A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője, IV. évf., január-február, 1-2. szám, 1903.
23. oldal

Haáz Ferenc Rezső - A székely ványoló

Haáz Ferenc Rezső - A székely ványoló

Néprajzi Értesítő, 1931.
8. oldal

Cs. Sebestyén Károly - A székelyház eredete

Cs. Sebestyén Károly - A székelyház eredete

Néprajzi Értesítő, 1941.
70. oldal

B. Nagy Margit - A székelykapu múltja és eredete

B. Nagy Margit - A székelykapu múltja és eredete

In: B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben, Bukarest, 1970.
12. oldal

Adalékok Udvarhelyszék néprajzához

Adalékok Udvarhelyszék néprajzához

Néprjazi Értesítő 24. évfolyam, 1932.
16. oldal

Balassa Iván - Adatok a székely népi italok ismeretéhez

Balassa Iván - Adatok a székely népi italok ismeretéhez

Ethnographia. LV. évf. 2. sz., 1944.
5. oldal

Viski Károly - Adatok a székelykapu történetéhez

Viski Károly - Adatok a székelykapu történetéhez

Néprajzi Értesítő, 1909.
24. oldal

K. Kovács László - Adatok a tejkonzerválásunk egyik régi módjához

K. Kovács László - Adatok a tejkonzerválásunk egyik régi módjához

Ethnographia, 1970.
17. oldal

Aeropolisz 2006

Aeropolisz 2006

Székelyudvarhely, 2006.
240. oldal

Aeropolisz 2007

Aeropolisz 2007

Székelyudvarhely, 2007.
352. oldal

Aeropolisz 2008

Aeropolisz 2008

Székelyudvarhely, 2008.
256. oldal

Aeropolisz 2009

Aeropolisz 2009

Székelyudvarhely, 2009.
210. oldal

Haáz Ferenc Rezső - Az udvarhelyszéki székely szekér

Haáz Ferenc Rezső - Az udvarhelyszéki székely szekér

Néprajzi Értesítő, 24. évf. 1. f. 10–19., 1932.
10. oldal

Demeter István - Miklós zoltán - Egy jelentéktelen családi örökség közkincsé válása - egy 19. század eleji székelykapu restaurálása

Demeter István - Miklós zoltán - Egy jelentéktelen családi örökség közkincsé válása - egy 19. század eleji székelykapu restaurálása

Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 6.
7. oldal

Tagán Galimsdán - Erdei méhkeresés Székelyvarságon

Tagán Galimsdán - Erdei méhkeresés Székelyvarságon

Néprajzi Értesítő, 1941.
7. oldal

Tagán Galimsdán - Fakitermelés és szénégetés Székelyvarságon

Tagán Galimsdán - Fakitermelés és szénégetés Székelyvarságon

Néprajzi Értesítő, 1943.
24. oldal

Kresz Mária - Fazekas, korsós, tálas

Kresz Mária - Fazekas, korsós, tálas

Ethnographia, 1960.
83. oldal

Márkos András - Homoródalmási szállások

Márkos András - Homoródalmási szállások

Ethnographia. LXIX. évf., 3. sz., 1958.
11. oldal

Kerékpárral Udvarhelyszéken

Kerékpárral Udvarhelyszéken

107. oldal

Gagyi László - Népi foglalkozások Etéden

Gagyi László - Népi foglalkozások Etéden

Erdélyi Magyar Adatbank
18. oldal

Haáz Ferenc - Szuszék készítés az Udvarhely megyei Varságon és Siklódon

Haáz Ferenc - Szuszék készítés az Udvarhely megyei Varságon és Siklódon

Néprajzi értesítő 33. évfolyam, 1941.
4. oldal

Magyar Zoltán - Táltosló-motívum a Szent László-hagyományban

Magyar Zoltán - Táltosló-motívum a Szent László-hagyományban

Ethnographia, 108., 1-2. , p. 111-122., 1997.
11. oldal

Ferenczi Géza - Taplófeldolgozás Korondon

Ferenczi Géza - Taplófeldolgozás Korondon

Ethnographia LXXII. évf. 1. sz., 1961.
11. oldal

Vofkori Mária - Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században

Vofkori Mária - Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században

Erdélyi Tudományos Füzetek, Kolozsvár, 1999.
80. oldal

Bözödi György - Udvarhely megye

Bözödi György - Udvarhely megye

In: Székely bánja, Mephosz Könyvkiadó, Budapest
34. oldal

Barabás Endre - Udvarhely vármegye közgazdasági leírása

Barabás Endre - Udvarhely vármegye közgazdasági leírása

Budapest, 1904.
57. oldal

N. Bartha Károly - Udvarhely vármegye nyelvjárásának alaktana

N. Bartha Károly - Udvarhely vármegye nyelvjárásának alaktana

Székelyduvarhely, 1914.
78. oldal

Balásy Dénes - Udvarhely-megyei babonák

Balásy Dénes - Udvarhely-megyei babonák

A Magyar Néprajzi Társaság értesítője, 6. évfolyam, Budapest, 1895.
3. oldal

Szász Ferenc - Udvarhelymegye földrajza

Szász Ferenc - Udvarhelymegye földrajza

Székelyudvarhely, 1909.
120. oldal

Udvarhelyszéki országgyűlési képviselők arcképcsarnoka

Udvarhelyszéki országgyűlési képviselők arcképcsarnoka

Székelyudvarhely, 2001.
20. oldal

Molnár Károly - Vajda Emil - Udvarhelyvármegyei turista-kalauz

Molnár Károly - Vajda Emil - Udvarhelyvármegyei turista-kalauz

Kolozsvár, 1987.
55. oldal

Könyvtárak

Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 2 szám, Pf. 26
Tel./fax: 0040-266-218.332
E-mail: biblioudv@yahoo.com
Web: www.biblioudv.ro 

Városi Könyvtár
535400 Székelykeresztúr, Szabadság u. 22 sz.
Tel.: 0266-243.034

Haáz Rezső Múzeum - Tudományos Könyvtár
535600 Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 29. szám
Tel.: 0266-213.246

Önkormányzatok

Székelyudvarhelyi Polgármesteri hivatal
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Tanács út 5 szám
Tel.:0040-266-218.145, 0040-266-218.386
Fax: 0040-266-218.032
Web: www.varoshaza.ro

Bögözi Polgármesteri Hivatal
Cím: 537205 Bögöz, Fő út 126. szám
Tel.: 0266-245.490, 0745-058.300

Felsőboldogfalva Polgármesteri Hivatala
Cím: 537268 Felsőboldogfalva, Fő út 10. szám
Tel.: 0266-245.311, 0744-337.095

Farkaslaka Polgármesteri Hivatala
Cím: 537135 Farkaslaka, Fő út 702. szám
Tel.: 0266-248.212

Etédi Polgármesteri Hivatal
Cím: 537130 Etéd, Fő út 666. szám
Tel.: 0266-226.259, 0745-322.939

Homoródalmási Polgármesteri Hivatal
Cím: 537240 Homoródalmás, Fő út 394. szám
Tel.: 0266-220.820

Homoródszentmártoni Polgármesteri Hivatal
Cím: 537298 Homoródszentmárton, Fő út 232.
Tel.: 0266-223.046, 0724-931.314

Korondi Polgármesteri Hivatal
Cím: 537275 Korond, Fő út 507. szám
Tel.: 0266-249.101, 0744-477.511

Kányádi Polgármesteri Hivatal
Cím: 537250 Kányád, Cseres Tibor tér 8. szám
Tel.: 0266-222.111

Székelykeresztúri Polgármesteri Hivatal
Cím: 535400 - Székelykeresztúr, Szabadság tér 27 szám
Tel.: 0266-242.190

Siménfalva Polgármesteri Hivatala
Cím: 537305 Siménfalva, Fő út 212. szám
Tel.: 0266-221.603, 0745-322.685

Székelyderzsi Polgármesteri Hivatal
Cím: 537037 Székelyderzs, Fő út 682. szám
Tel.: 0266-222.002

Oroszhegyi Polgármesteri Hivatal
Cím: 537290 Oroszhegy, Fő út 224. szám
Tel.: 0266-225.114, 0744-598.358

Gyógyszertárak

Tünde Gyógyszertár
Cím: Székelyudvarhely, Rákoczi út 16 szám.
Web: www.farmacia-tunde.ro
Tel.: 0040-266-218.127

Pilula Gyógyszertár
Cím: 535600, Székelyudvarhely, Kisköved u. 2/2.
Tel.:0040-266-214.117 

Kórházak

Városi Kórház
Cím: 535600 Székelyudarhely, Bethlen Gábor utca 72.
Tel.: 0040-266-212.186, 0040-266-214.986

Szent Lukács Egészségügyi Központ - Caritas
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Eötvös József utca 12.
E-mail: szentlukacs@kabelkon.ro
Tel.: 0040-266-218.255

Egészségügyi és Járványmegelőző központ
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Tábor utca 15.
Tel.: 0040-266-218.370

MaMo Egyesület
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Tábor utca 3B/4.
Tel.: 0040-266-217.700, 0040-721-650.649

Állatorvosi Klinika
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 96.
Tel.: 0040-266-214.882

Állategészségügyi Laboratórium
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Rákóczi Ferenc utca 82.
Tel.: 0040-266-211.609

Autóbuszállomások

Autóbusz pályaudvar - távolsági járatok
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Vásártér utca 10.
Web: www.autogari.ro
Tel.: 0040-266-212.034

Bálint Trans - városi járatok
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Haáz Rezső utca 4.
E-mail: balinttrans@yahoo.com
Web: www.balinttrans.ro
Tel.: 0040-740-313.999, 0040-734-709.999

Nemzetközi járatok
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Vásártér utca 10.
Tel.: 0040-266-212.034 

Bankok

Posta Bank
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Rákóczi Ferenc utca 1-3.
Tel.: 0040-266-213.746
Fax: 0040-266-214.126

Román Kereskedelmi Bank
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Városháza tér 15.
Web: www.bcr.ro
Tel.: 0040-266-217.720
Fax: 0040-266-218.333

Román Fejlesztési Bank
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 57.
Web: www.brd.ro
Tel.: 0040-266-216.457
Fax: 0040-266-218.222

Raiffeisen Bank
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Rákóczi Ferenc utca 6.
E-mail: s_odorheiu@raiffeisen.ro
Tel.: 0040-266-211.811

Volksbank Romania
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Városháza tér 10.
Web: www.volksbankromania.ro
Tel.: 0040-266-219.841

Transilvania Bank
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 1.
Tel.: 0040-266-210.045 

Rendőrségek

Székelyduvarhelyi Városi Rendőrség
535600 Székelyudvarhely, Bethleen Gabor utca 53. szám
Web: www.politiaharghita.ro
Telefon: 0040-266-211.125

Székelykeresztúr Városi Rendőrség
Cím: 535400 Székelykeresztúr, Krizsa Janos utca 20. szám
Web: www.politiaharghita.ro
Telefon: 0040-266-242.898

Zetelaki Rendőrség
Cím: Zetelaka, Fő utca 62. szám

Alsóboldogfalvi Rendőrség
Cím: Alsóboldogfalva, Fő utca 232. szám

Farkaslaka Rendőrség
Cím: 537165 Farkaslaka, Fő u. 641. szám
Tel.: 0040-266-248.102

Etédi Rendőrség
Cím: 537005 Etéd, Alszeg u., 496. szám 
Telefonszám: 0040-266-226.205

Siménfalvi Rendőrség
Cím: 537310 Siménfalva, Fő u. 129. szám
Telefonszám: 0040-266-221.608

Taxik

UH taxi
Cím: 535600 Székelyudvarhely
Tel.:+40-742-212-121

Civil szervezetek

Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 55.
Email: szka@szka.org
Web: www.szka.org
Tel.: 0040-745-654.164

Civitas Alapítvány
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Solymossy utca 29. szám
Email: office.udv@civitas.ro
Web: www.civitas.ro
Tel. +40-266-218.481

Élő Szövet
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Solymossy u. 29 sz.
E-mail: office@eloszovet.ro
Web: www.eloszovet.ro
Tel.: +40-755-157.790

UEKE
Cím: 535600 - Székelyudvarhely, II. Rákóczi F. utca 9.
E-mail: ueke@ueke.ro
Web: www.ueke.ro
Tel.: 0040-0743-982.061

Alla Breve Kulturális Alapítvány
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Tamási áron utca 15.
Tel.: 0040-266-218.147

Artera Alapítvány
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Kornis Ferenc utca 8.
E-mail: office@artera.ro
Web: www.artera.ro
Tel.: 0040-266-210.682, 0040-266-210.009

Benedek Elek Alapítvány
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Márton Áron tér 2.
E-mail: b.misi@peda.topnet.ro
Tel.: 0040-266-218.282

Humán Reform Alapítvány
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Eötvös József utca 13.
E-mail: huref@huref.ro
Web: www.huref.ro
Tel.: 0040-266-216.015

Aves Alapítvány
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Városháza tér 25.
E-mail: aves@aves.ro
Web: www.aves.ro
Tel.: 0040-266-215.555

Egyházak

Szent Miklós-hegyi Római Katolikus Plébánia és Főesperesi
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Baróti Szabó Dávid utca 34.
Tel.: 0040-266-211.289

Ferences Mallersdorfi Apácarend
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Városháza tér 15.
Tel.: 0040-266-212.792

Máltai Szeretetszolgálat
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 3.
Tel.: 0040-266-218.307

Belvárosi Református Lelkészi Hivatal
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Tamási Áron utca 1.
Tel.: 0040-266-211.155

Református Öregotthon
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Orbán Balázs utca 27.
Tel.: 0040-266-212.027

Belvárosi Unitárius Lelkészi Hivatal
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 52.
Tel.: 0040-266-213.308

Román Ortodox Parókia
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Tamási áron utca 14.
Tel.: 0040-266-213.094

Baptista imaház
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Kuvar utca 83.
Tel.: 0040-266-214.245

Presbiteriánus Gyülekezet
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Szentimre utca 55A.
Tel.: 0040-266-210.211, 0040-726-265.566

Teljes Evangéliumi Keresztények Egyesülete
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Építők utca 9/9.
Tel.: 0040-266-219.673, 0040-788-437.650

Autómentők

Demaco autómentő - non stop
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Fások utca 14.
Tel.: 0040-266-218.350, 0040-722-556.011

Auto M & Company Kft.
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Bethlenfalvi utca 194.
E-mail: office@romantika.ro
Tel.: 0040-266-216.096

Autogroup Simo
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Bethlenfalvi utca 298.
E-mail: rentacar@autogroupsimo.ro
Web: www.autogroupsimo.ro

Autókölcsönzés

Autogroup Simó
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Bethlenfalvi utca 298.
E-mail: rentacar@autogroupsimo.ro
Web: www.autogroupsimo.ro
Tel.: 0040-266-210.345, 0040-745-589.919, 0040-755-061.477

Bethlenfalvi autómosó
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Bethlenfalvi utca 146.
Tel.: 0040-266-216.193, 0040-740-418.356

 

 

 

 

 

 

Nyomtatott sajtó

On-line sajtó

 

TV

Rádiók